Gospodarka U.S.A. w tarapatach?

  • Written by:

Bank centralny U.S.A., na którego czele stoi Ben Bernanke, ku wielkiemu zaskoczeniu rynków finansowych zdecydował, że dalej będzie wydawał na zakup obligacji 85 miliardów dolarów miesięcznie. Powodem tego jest to, że perspektywy amerykańskiej gospodarki są znacznie gorsze niż zakładano w czerwcu. Pierwszą reakcją na te doniesienia było znaczne osłabienie dolara względem pozostałych walut.  Do tej pory myślano, że 18 września 2013 roku będzie początkiem końca ery drukowania dolarów. Skala drukowania miała się ustalić na poziomie 10 miliardów dolarów.
Ben Bernanke motywując swoją decyzję stwierdził, że program został uruchomiony  po to, aby wpierać odradzającą się po kryzysie gospodarkę U.S.A.  Według niego sytuacja na rynku pracy jest mierna, a wskaźnik bezrobocia pozostaje powyżej normalnego poziomu. Docelową wielkością jest 6,5%, przy inflacji nie przekraczającej 2,5%.  Taki wynik stopa bezrobocia osiągnie najwcześniej w 2015 roku i najkrócej do tej pory będzie realizowana polityka Bena Bernankego.