Kondycja kredytów hipotecznych

  • Written by:

Kredyty hipoteczne mają się dobrze, banki na wspomniany cel przeznaczyły 10 miliardów złotych.  W trzecim kończącym się właśnie kwartale obecnego roku kredytobiorcy podpisali już ponad 50 tysięcy umów o kredyt mieszkaniowy. Należy jednak podkreślić, że wartość nowego portfela kredytów mieszkaniowych systematycznie spada, choć dynamika tego procesu nie jest jakoś szczególnie wysoka w skali całego roku.
W strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu uległa pozycja kredytów w złotych aż do 97%. Natomiast kredyty w innych walutach stanowią tylko 3% ogółu. Należy także podkreślić, że we wspomnianym okresie spadły także ceny mieszkań. Warto też zaznaczyć, że negatywne informacje ekonomiczne powodują zwiększoną ostrożność klientów i nie zachęcają do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Na dzień dzisiejszy w obszarze finansowania nieruchomości mieszkaniowych znajdujemy się w stanie stagnacji, na poziomie zbliżonym do 2009 roku. Dlatego należy podejmować działania zmierzające do stworzenia spójnego programu finansowania mieszkalnictwa w Polsce. Taki przyszłościowy system powinien obejmować budowanie skłonności do oszczędzania, wspieranie budownictwa czynszowego oraz rozwijanie budownictwa na wynajem.