W Poznaniu zarabia się niewiele mniej niż w stolicy

  • Written by:

W raporcie „Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku” (Sedlak & Sedlak) można przeczytać, iż zarobki przeciętnego obywatela stolicy wynosiły 6.000 złotych brutto. Poza tym w Warszawie odnotowano najniższy wskaźnik bezrobocia w Polsce, w porównaniu do innych miast wojewódzkich.
Drugie miejsce, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzeń zajął Gdańsk oraz Wrocław, jednak płace w tych miastach są średnio o 1,5 tysiąca niższe, niż w Warszawie. Poznań uplasował się na trzecim miejscu, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosi ok. 4,3 tys. zł.
Okazuje się, że najlepiej opłacaną branżą w całej Polsce jest IT. W stolicy mediana wynagrodzeń wynosi 8 tys. złotych (dla Polski – 6 tys. zł). Podobne wypłaty otrzymują pracownicy telekomunikacji. Najmniej zarabia się w nauce i szkolnictwie (ponad 3,5 tys. zł; mediana dla Polski – 3 tys. zł), kulturze i sztuce (ponad 4 tys. zł; w innych częściach Polski – ponad 3 tys.) oraz organizacjach pozarządowych (prawie 4,5 tys. zł; w całym kraju – 3 tys. zł).